رئیسی:‌ “شعارهای حقوق‌بشری” مجامع بین‌المللی گوش جهان را کر کرده/ “کرامت جامعه اسلامی” در بستن قراردادها حفظ شود

پشتیبانی سایت