کاخ سفید از طرح تحریم ایران و روسیه حمایت کرد

پشتیبانی سایت