معلم، مسئولیت تربیت را بر عهده دارد نه آموزش

معلم، مسئولیت تربیت را بر عهده دارد نه آموزش

وزیرآموزش و پرورش، با بیان این که معلم، مسئولیت تربیت را برعهده دارد نه مسئولیت آموزش، گفت: تربیت در ابعاد مختلف در کلاس درس و برنامه ریزی درسی مترکز است. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، دکتر فخرالدین دانش آشتیانی در نشست مشترک معاونان و روسای ادارات آموزش […]

وزیرآموزش و پرورش، با بیان این که معلم، مسئولیت تربیت را برعهده دارد نه مسئولیت آموزش، گفت: تربیت در ابعاد مختلف در کلاس درس و برنامه ریزی درسی مترکز است.

معلم، مسئولیت تربیت را بر عهده دارد نه آموزش

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، دکتر فخرالدین دانش آشتیانی در نشست مشترک معاونان و روسای ادارات آموزش و پرورش استان، اظهارکرد: در بحث تربیت باید یک سری اصول رعایت شود تا برنامه ریزی ها موفق باشد .

وزیرآموزش و پرورش با بیان این که بر اساس سند تحول بنیادین، آموزش وپرورش باید بستر تربیت را برای دانش آموزان فراهم کند، تصریح کرد: تربیت در حوزه سند تحول به معنای واقعی اجرا نمی شود و هنوز تمرکز ما بر آموزش است .

وی با تاکید بر این که مسئولیت نظام تعلیم و تربیت، تربیت است، افزود: تربیت خارج از کلاس درس نبوده و باید در خود کلاس و توسط معلم پیاده سازی شود .

عضو کابینه تدبیر وامید بیان کرد: اگر فعالیت های خارج کلاس به معنای برنامه ریزی برای تربیت در نظر گرفته شود به نتیجه نمی رسیم زیرا تربیت در ابعاد مختلف در کلاس درس و برنامه ریزی درسی مترکز است .

دکتر دانش آشتیانی با تاکید بر این که باید تمرکز بر روی تربیت باشد، ادامه داد: معلم در کلاس درس مسئولیت تربیت را بر عهده دارد نه آموزش. این اشتباه است که فکر کنیم معاون پرورشی وظیفه تربیت و معلم کلاس وظیفه آموزش را دارد .

وزیرآموزش وپرورش، بحث مهارات های زندگی در تمامی ساعات درسی باید به دانش آموزان آموخته شود، افزود: متاسفانه هر مسئله ای در آموزش و پرورش که بنا بر حل آن داریم، یک فعالیت جدا از برنامه ریزی برای آن در نظر می گیریم و این در حالی است که مسائل باید درکلاس درس حل شود .

وی خاطر نشان کرد: هدف ما تربیت است و این تربیت در مکانی به نام کلاس درس و توسط معلم اتفاق می افتد.

 

 

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش